Fotosoutěž AGEL na cestách 2018

Děkujeme za zaslané fotografie, na kterých jste zachytili sebe, své přátele nebo krásnou krajinu s motivem AGELu či vašeho zdravotnického zařízení.

Odborná komise vybrala 10 snímků do finále soutěže. O vítězích rozhodne veřejnost hlasováním na našem FB profilu a výherce odměníme: 1. místo 5.000 Kč, 2. místo 4.000 Kč, 3. místo 3.000 Kč

Podmínky a pravidla soutěže

Kdo se může této fotosoutěže zúčastnit?

Každý zaměstnanec Skupiny AGEL z libovolného zařízení v Česku i na Slovensku (dále účastník fotosoutěže).

Jaké je téma fotosoutěže?

Téma fotosoutěže je „Cestování“, tedy libovolné snímky z cest a volnočasových aktivit mimo prostředí vašeho domova, na kterých je také rozpoznatelně zachyceno i logo AGEL či kteréhokoliv zařízení ve Skupině AGEL.

O co se hraje?

Odborná komise vybere 10 fotografií do finále. Finalisty odměníme dárkem od společnosti AGEL LÉKÁRNA[KR1] . O vítězích rozhodne veřejnost hlasováním na našem FB profilu a výherce odměníme: 1. místo 5.000 Kč, 2. místo 4.000 Kč, 3. místo 3.000 Kč. Účastník fotosoutěže bere na vědomí, že za tímto účelem bude u vybraných fotografií do finále zveřejněno jeho jméno, příjmení, zařízení, kde pracuje, a to na internetových stránkách využívaných organizátorem fotosoutěže v rámci hlasování a vyhlášení výsledků fotosoutěže.

Kolik fotografií je možné poslat?

Každý zaměstnanec může odeslat maximálně 3 fotografie.

Jaký je nutný formát a parametry fotografií?

Fotografie zasílejte ve formátu JPG. Nejmenší možný rozměr fotografie je 500px (kratší strana). Do názvu fotografie uvádějte stručný název fotky.

Kam a kdy fotografie odesílat?

Fotografie spolu se svými osobními údaji v rozsahu jméno, příjmení, zařízení, kde účastník fotosoutěže pracuje, jeho e-mailová adresa, účastník fotosoutěže vkládá pomocí on-line webového formuláře na adrese www.fotosoutez.agel.cz od 1. června 2018 do 30. září 2018.

Kdo je organizátorem fotosoutěže?

Organizátorem fotosoutěže je AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225. AGEL a.s. má řídící postavení ve Skupině AGEL.

Kdo tvoří Skupinu AGEL?

Skupinu AGEL definujeme jako právnické osoby tvořící koncern ve smyslu ustanovení § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, v němž má řídící postavení společnost AGEL a.s., se sídlem Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 00534111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20225 – viz také www.agel.cz.

Jak budou využity zaslané fotografie?

Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi fotosoutěže právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora fotosoutěže nebo Skupiny AGEL či propagace jím/jí poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora fotosoutěže, přičemž u fotografie bude vždy uvedeno jméno autora fotografie.

Organizátor fotosoutěže není povinen toto oprávnění využít.